Room window

Samtaleterapi Oslo

Det er din tid og ditt rom.  Jeg er her for å møte deg i din situasjon, og sammen ser vi på de utfordringene som du ønsker å ta opp, eller vil jobbe med,

Hver terapitime har en praktisk tilnærming der samtalen er utgangspunktet, men jeg kan også supplere med symbolarbeid, guidet meditasjon, og elementer fra gestalt.

Klientsentrert metode

  • respekterer fullt ut hvordan du opplever og forteller om din daglig situasjon.
  • arbeider for å forløse de mange måtene man kan bli sittende fast på i livet.
  • letter på trykket som endringer kan påføre hver av oss.
  • hjelper deg til å akseptere problemer, og når du er klar, til å komme deg videre..

Litt om teorien bak:  Psykosyntese bygger på vanlig psykologi, men har vekt på menneskets iboende ressurser til å vokse og modnes. I hver enkelt av oss har vi en kjerne som er unik og som består av en kraftfullhet og tilstedeværelse. Ved å styrke din evne til å være deg og løse opp i ubevisste indre konflikter, vil gi deg grunnlag for økt indre og ytre frihet og vekst

Det er mange års erfaring, praksis og teori som ligger bak denne terapiformen som ble utviklet av Roberto Assagioli på Freuds og Jungs tid.

Du er varmt velkommen!